BRIMP

Bröstimplantatregistret

När du gör en bröstförstoring hos oss eller opereras om efter en bröstförstoring registrerar vi uppgifter om dig i Bröstimplantatregistret, Brimp. Syftet med registret är att minska komplikationer och öka patientsäkerheten för patienter som får bröstimplantat. Registret bidrar till ny kunskap om vad som är bäst behandling och ju fler patienter som finns med desto säkrare blir resultaten.

Vilka uppgifter registreras i BRIMP?

  • Personnummer
  • Längd och vikt
  • Orsaken till att bröstimplantaten sätts in
  • Uppgifter om implantaten
  • Uppgifter om operationen
  • Om en patient opereras om registreras orsaken till detta och vilka åtgärder som vidtogs

Sekretess och säker hantering av uppgifterna i registret

Uppgifterna som registreras i registret skyddas av hälso- och sjukvårdssekretessen i offentlighets- och sekretesslagen. Uppgifterna skyddas mot att obehöriga får tillgång till dem och det är bara den som har behov av uppgifterna för att utföra sitt arbete som får ha tillgång till dem. Det är inte heller någon annan vårdgivare som kommer åt uppgifterna än den vårdenhet som har registrerat uppgifterna i registret.

Dina rättigheter

Det är helt frivilligt att vara med i registret och du har rätt att säga nej till att uppgifter om dig registreras. Du har även rätt att när som helst få dina uppgifter raderade ur registret och du kan när du vill begära ett registerutdrag på alla uppgifter som finns lagrade om dig.

Läs mer om bröstimplantatregistret, vad det används för och vad du har för rättigheter som patient på https://brimp.registercentrum.se/

Vill du veta mer?

Är du nyfiken och vill veta mer om oss på Stockholm Plastikkirurgi? Välkommen att höra av dig via telefon eller mail. Följ oss även på sociala medier för att ta del av nyheter och erbjudanden!

Läs mer