PLASTIKKIRURGI

Bukplastik

En bukplastik är ett kirurgiskt ingrepp som innebär att oönskat fett och överskottshud på buken avlägsnas.

Boka din konsultation här

När är det lämpligt med en bukplastik?

Efter graviditet och kraftig viktnedgång är det vanligt med fett och hudöverskott på buken som inte går att bli av med trots träning och bra kosthållning. För att få bort en fettdepå räcker det ibland med en fettsugning, men vid hudöverskott behövs även en bukplastik där hudöverskottet avlägsnas för att få ett fullgott resultat. Om magmusklerna är försvagade eller har delat på sig kan även de sys ihop under operationen. En bukplastik kan göras på olika sätt för att få ett så bra resultat som möjligt. En konsultation hos plastikkirurgen behövs för en bedömning av vilken metod som rekommenderas utifrån dina individuella förutsättningar och önskemål.

Liten bukplastik

En liten bukplastik är lämplig när huden i nedre delen av buken behöver stramas till, men inte huden ovanför naveln. Bukväggen kan även stramas till vid behov under en liten bukplastik. Snittet hamnar nere vid blygdbenet, från ena ljumsken till den andra och under underklädeskanten.

Full bukplastik

En full bukplastik behövs när önskemål finns om att avlägsna hud och fett både ovanför och under naveln. Fettsugning kombineras med avlägsnande av överskottshud och naveln flyttas. Snittet hamnar nere vid blygdbenet, från ena ljumsken till den andra och under underklädeskanten.

Cirkumferent bukplastik

Om överskottet av fett och hud som finns på buken även fortsätter bak på ryggen är en cirkumferent bukplastik lämplig. Snittet hamnar nere vid blygdbenet och löper cirkulärt runt hela bålen.

Information om operationen

Operationen

På operationsdagen träffar du plastikkirurgen och narkosläkaren. Kirurgen fotograferar operationsområdet och gör en markering. Formen och längden på snittet beror på mängden överskottshud som ska tas bort, men det ska läggas så långt ner som möjligt så att det går att dölja lätt under underklädeskanten.

Operationen utförs i narkos och tar ca 4-6 timmar. Efter operationen kommer du till uppvakningsavdelningen och därefter stannar du kvar 1-2 nätter på vårdavdelningen för observation. Morgonen efter operationen träffar du kirurgen och om du mår bra och inga komplikationer har uppstått får du åka hem.

Vid operationen läggs två dränage från såret så att blod och vätska kan rinna ut. Dränagen sitter kvar när du lämnar vårdavdelningen och innan hemgång får du instruktioner kring hur du sköter dessa.

Efter operationen

Uppföljning

Efter ca 1 vecka kommer du på ett återbesök på mottagningen för att ta bort dränagen. Snittet sys med stygn som kroppen själv successivt absorberar, dessa behöver ej tas bort. Kirurgtejpen som sitter över ärren låter du sitta kvar tills återbesöket, vi klipper då trådändar och byter tejp. Ett till återbesök bokas efter ytterligare en vecka för att kontrollera att sårläkningen går åt rätt håll. Efter 6 månader tar du själv kontakt med kliniken och bokar in ett återbesök till plastikkirurgen för utvärdering av resultatet.

Eftervård

Efter operationen ska du använda en gördel i totalt 6 veckor. Första 3 veckorna dygnet runt och sedan endast dagtid i ytterligare 3 veckor. Gördeln utprovas på operationsdagen och betalas separat utöver operationskostnaden.

För bästa ärrläkning rekommenderas att du fortsätter tejpa ärren i 6 månader efter operationer och att den byts 1 gång i veckan. För att ärret ska läka så fint som möjligt bör inte området utsättas för sol under det första året.

Hur känns det efteråt?

Det är vanligt att buken är öm, spänd och svullen efter operationen. Du kommer att få recept på värktabletter som du ska ta de första dagarna. På grund av svullnaden kan buken strama första veckorna efter operationen och det är också vanligt med nedsatt känsel i huden på magen. Svullnaden avtar successivt under de första veckorna och känseln brukar oftast komma tillbaka efter 6- 12 månader. I vissa fall kan känselbortfallet vara bestående till följd av att nervtrådar skärs av under operationen, men detta brukar inte upplevas som ett större besvär.

Aktivitet

Det är viktigt att du kommer upp och rör på dig redan dagen efter operationen. De två första veckorna kan du röra dig lugnt i hemmet och efter 2 veckor kan du börja ta kortare promenader. Först efter ca 2 månader kan du börja försiktigt med lättare styrketräning, löpning, mm.

Risker och komplikationer

Blödning och infektion
Som vid all typ av kirurgi finns det en viss risk för blödning efter ingreppet och det är störst risk de första 24 timmarna. Blödningen behövs oftast åtgärdas under ett kortare kirurgiskt ingrepp och därför rekommenderar vi att du stannar i Stockholm första dygnet efter operationen.
Infektion är ovanligt men antibiotika ges i samband med operationen i förebyggande syfte. Du följs upp efter operationen och om det skulle visa sig att det finns tecken på infektion efteråt så får du recept på antibiotika.

Förändrad känsel
Känselbortfall är vanligt efter operationen, men känseln brukar successivt komma tillbaka. I enstaka fall kan det bli en kvarstående känselpåverkan, men detta brukar inte upplevas som något större besvär.

Blodpropp
Vid all kirurgi finns det en liten risk för blodpropp. Vid en bukplastik ges läkemedel som förebygger blodpropp i samband med operationen och en vecka efter. Att komma upp och röra på sig efter operationen minskar också risken för att få blodpropp.

Serom
Dränagen som du får i samband med operationen hjälper till så att blod och sårvätska kan rinna ut. Om det fortsätter att ansamlas vätska efter att dränagen har tagits bort och kroppen inte hinner med att ta hand om den så kan det leda till att det blir för spänt i operationsområdet. Vätskan behövs då tömmas ut och detta görs med ett enkelt ingrepp på mottagningen. Det är viktigt att du använder gördeln som rekommenderat efter operationen då den hjälper till att minska bildningen av serom.

Prislista Bukplastik

*swipe to left to see all content
Bukplastik Pris
Liten bukplastik
fr. 50 000 kr
Full bukplastik med navelförflyttning och fettsugning av midja/höfter
fr. 84 000 kr
Cirkumferent bukplastik
fr. 110 000 kr

Vill du veta mer?

Är du nyfiken och vill veta mer om oss på Stockholm Plastikkirurgi? Välkommen att höra av dig via telefon eller mail. Följ oss även på sociala medier för att ta del av nyheter och erbjudanden!

Läs mer